مجموعه شهرک سلامت اصفهان به عنوان اولین شهرک سلامت کشور، با استفاده از آخرین دستاوردهای علوم مهندسی و پزشکی و مطابق با استانداردهای سازمان های اعتبار بخشی جهانی با استفاده از مشاوران داخلی و بین المللی از جانمایی، طراحی و ساخت تا نحوه ارائه خدمات باکیفیت در زمان بهره برداری تلاش دارد همانند کشورهای توسعه یافته علاوه بر ایجاد امکان خدمات مطلوب برای درمان بیماران، زمینه پیشگیری از بروز بیماری‏ها اعم از فردی و اجتماعی را در چند بعد فراهم و با تلاش گروهی، سطح بهداشت فردی و اجتماعی را به‏عنوان یکی از ارکان مهم زمینه‏های توسعه پایدار ارتقاء دهد. به عبارتی این مجموعه به عنوان مرکزی بیمار محور در این سبک از خدمات بهداشتی و درمانی به مفهوم واقعی ارزش (سود منهای هزینه) برنامه ریزی نموده است. در واقع شهرک سلامت به این موضوع که بیمار نسبت به هزینه ای که پرداخت می‏کند چه اندازه منفعت دریافت می کند، توجه ویژه ای دارد. منفعت فقط منفعت کاری نیست بلکه شامل منفعت احساسی نیز می شود و هزینه هم فقط هزینه پولی نیست، هزینه روانی، هزینه انرژی و زمانی نیز هست. دیدگاه مدیران و پزشکان این مجموعه با متمرکز نمودن تمامی نیازهای قبل و بعد از درمان متقاضیان، ارتقاء سطح کیفیت خدمات به منظور ایجاد باور و احترام به حقوق بیمار و ارزش های مردمی است تا تکریم ارباب رجوع را در تمامی زمینه ها به معنای واقعی، تحقق بخشند.

اطلاعات بیشتر